God modtagelse er vigtig

Fællesskab sikrer fastholdelse og betyder færre ulykker

En god modtagelse er med til at sikre fastholdelse af nye medarbejdere, og at man som ny kommer hurtigere ind i opgaverne. Når man er med i fællesskabet på arbejdspladsen øger det trivslen og risikoen for ulykker bliver mindre. Færre ulykker betyder færre udgifter til sygedage m.m., så det betaler sig at tage godt imod en ny medarbejder. Det gælder også, når man ansætter i midlertidige stillinger.

Find råd og ideer om god modtagelse her på siden

Her på siden kan I finde gode råd, opmærksomhedspunkter og ideer til, hvordan I kan modtage en ny medarbejder. I kan også læse om, hvad I særligt bør overveje, når I modtager unge og udenlandske medarbejdere.

En god modtagelse er tilpasset den nye

Forskningen viser, at der sker flere ulykker blandt nyansatte. Det skyldes bl.a., at nyansatte gerne vil gøre et godt indtryk, og derfor kan have svært ved at stille spørgsmål og bede om hjælp¹.

For unge og udlændinge kan sproglige og kulturelle barrierer, evt. manglende kompetencer eller kendskab til regler og sikker udførelse af arbejdet gøre det sværere at indgå i fællesskabet. Tryghed og tillid til lederen og kollegaerne, er særlig vigtigt, for at man kan lære de nødvendige forholdsregler. En god modtagelse er også tilpasset den person, som I skal modtage.

Tid til modtagelse er vigtigt

Selvom man har travlt og har mange opgaver er det vigtigt at prioritere tid til modtagelse. Det er også vigtigt at huske, at modtagelsen ikke er overstået på én dag, men varer indtil den nye medarbejder er godt inde i opgaverne.

Ensartethed og fælles retningslinjer gør det lettere

Klare retningslinjer for modtagelse i virksomheden gør det lettere for en ny kollega at blive en del af holdet og for jer i virksomheden at huske, hvad der skal til for at modtagelsen bliver vellykket.

En formand fortæller:

”Arbejdsmiljøafdelingen har lavet en kuvert med det materiale, som jeg skal gennemgå med den nye medarbejder. Det er vigtigt for mig at vide, hvad virksomheden prioriterer, at jeg skal tale med den nye om.”

Hør Emma fortælle, hvad en god modtagelse betyder for motivation og arbejdsglæde, når man er lærling:

Hør Gry fortælle, hvordan man som nyansat også selv kan bidrage til en god start:

Hør Johnny fortælle, hvorfor det er vigtigt, at man som kollega bidrager til den gode modtagelse:

Hør Rolf fortælle, hvorfor det er vigtigt at tage godt imod nye medarbejdere:

¹ Ulykker og sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen: SIBA-projektet; Nielsen, Kent Jacob et al.; 2012