Hvad siger loven?

Oplæring og instruktion skal være en del af modtagelsen af nye medarbejdere. Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler for oplæring og instruktion. Kravene afhænger af, hvad jeres arbejdsområde og –opgaver er, og hvad jeres APV viser.

For bygge- og anlægsområdet gælder, at man som arbejdsgiver har pligt til:

  • At give sine nyansatte en oplæring og instruktion, så arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt. Arbejdsgiveren skal tage hensyn til den enkelte ansattes forudsætninger. Det vil sige sprog, viden, kompetencer og erfaringer i forhold til det arbejde, der skal udføres, og det der skal arbejdes med fx maskiner, tekniske hjælpemidler og kemi.
  • At oplære og instruere på ny, hvis der sker ændringer i opgaven.
  • At føre effektivt tilsyn med, at arbejdet rent faktisk også udføres på en sikker måde, og at instruktionerne følges.

Vær opmærksom på, at der er særlige krav om oplæring og instruktion fx når der arbejdes med særlig farlig kemi og særlig farlige maskiner som lifte, rundsave m.m. Det kan være om indholdet af oplæringen og instruktionen, skriftlighed, særlige kompetencer hos den der står for oplæring og instruktion, uddannelse m.m.

Selvom arbejdsgiveren har givet opgaven med oplæring og instruktion videre til fx en arbejdsleder eller en uddannet håndværker, så er ansvaret for det stadigvæk arbejdsgiveren.

Som ansat har man pligt til:

  • At følge arbejdsgiverens instruktion og anvende de sikkerhedsforanstaltninger, som er anvist.
  • At meddele det til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, hvis man bliver opmærksom på fejl eller mangler, som betyder at arbejdet ikke kan udføres sikkert og forsvarligt, og som man ikke selv kan rette.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation er det en del af arbejdsmiljøorganisationens opgaver at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte. Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens opgaver her: bfa-ba.dk/arbejdsmiljoeorganisationen-i-virksomheden/

Læs mere om arbejdsmiljøreglerne på bfa-ba.dk