Mere om at modtage udenlandske medarbejdere

Udenlandsk arbejdskraft kommer til Danmark fra mange dele af verden. I disse år er der en stor immigration fra især Østeuropa, Baltikum og Ukraine, men også fra lande som Portugal, Spanien, Italien, Sverige, Tyskland, UK og Skotland.

Nogen kommer, fordi de er specialister i en efterspurgt byggeopgave. Det kan fx være i bro- eller tunnelbyggeri. Andre har generelle kompetencer indenfor almindeligt bygningsarbejde, men kan blive mere specialiserede i opgaver som fx betonmontage, når de får erfaring på det danske arbejdsmarked.

Motivationen for at blive en del af den danske kultur afhænger af, om man fx har et ønske om at bosætte sig i Danmark, om man har sin familie i sit hjemland, eller om man skal videre til et nyt job i et andet land.

Mange virksomheder oplever, at det er svært og tidskrævende at ansætte udenlandske medarbejdere. Meldingen fra virksomheder, som har gode erfaring med at ansætte udenlandske medarbejdere, er da også, at det kræver noget andet af virksomheden, end når man ansætter danske medarbejdere. Her kan du læse, hvad de siger:

Virksomhed, som har erfaring med at ansætte udenlandske medarbejdere bl.a. fra Østeuropa:

”Vær klar og respektfuld i dit aftalegrundlag. Når der er stabilitet og tryghed, slapper de af. De kan være vant til at blive kørt hårdt. De kommer måske fra kulturer, hvor man ikke stoler ikke på nogen, så de har brug for at opleve, at alt er ok. Det tager tid at skabe tillid. I starten tog vi mange ting for givet. Nu er vi fx helt skarpe på at fortælle, hvornår man må bruge bilen osv.”

Virksomhed, som har erfaring fra store byggepladser med mange forskellige nationaliteter:

”Det giver en følelse af ligeværd, når man har et fælles sprog. Har man ikke det, kan der let opstå konflikter. Så kan det være godt, at der er en man kan tilkalde i situationen. Det kan være en fra samme land, som har været her længere, og som kan fungere som tolk. Mange er heldigvis gode til at kommunikere alligevel fx med byggeplads-engelsk, tegnsprog eller papir og blyant.”

Virksomhed, som har erfaring med at ansætte udenlandske medarbejdere bl.a. fra Østeuropa:

”Det er vigtigt at være tydelig og konkret i sin kommunikation. Toolbox-snakke duer ikke. Man skal være tydelig om, hvad man forventer af dem. Hvad skal de levere og til hvilket tidspunkt? Hvad er dine rettigheder og dine pligter? De er ikke alle vant til, at der bliver talt pænt til dem.”

Virksomhed, som har erfaring med at ansætte udenlandske medarbejdere bl.a. fra Østeuropa:

”Man skal holde, hvad man lover, for det er vigtigt at skabe tillid og tryghed. Man skal ikke tale om mulighed for bonus, hvis det ikke er bundet op på en konkret aftale.”

Når man ansætter udenlandske medarbejdere skal man være klar over, at:

  • Det kan tage tid at skabe den tillid, som er en forudsætning for at arbejdet udføres sikkert
  • Nogle har ikke en håndværksmæssig uddannelse og skal have oplæring fra bunden i konkrete opgaver
  • Alle skal mødes med respekt, da man ikke ved, hvad de har med i baggagen
  • Det betaler sig at finde en god tolk, som kan tilkaldes
  • Man kommer langt med at bruge mange forskellige kommunikationsformer; byggeplads- engelsk, tegnsprog, kropssprog, tegninger
  • Aftaler skal være tydelige og konkrete, og lov ikke mere end du kan holde